Minecraft Classic Thailand

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 1476|ตอบกลับ: 8

ทำให้เกมลื่นขึ้นโดยไม่พึ่งเทคเจอร์แพค [คัดลอกลิงก์]

[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1¼¶]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3

Rank: 4 - Slightly Xiaocheng

HP: 0 / 37

Life values

MP: 28 / 607

Magic value

EXP: 74%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เต็มตัว
 UID:  1182   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 86 (0)
 สตางค์: 318  
 ความดี:  0
 เครดิต: 405
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน30
 ออนไลน์: 0 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-8-13
 เข้าล่าสุด: 2014-3-18
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น สมาชิคเต็มตัว
โพสต์เมื่อ 2012-12-2 18:45:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ฉบับ Bz นะง๊าบ  
ทำตามเบย
2.png
23.png
3.png
4.png
5.png

[ÖÁ×ðºì×ê3¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [ÖÁ×ð»Æ×ê1¼¶]ÍþÍû¡Ý10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1¼¶]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2¼¶]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 6Rank: 6

Rank: 10 - Outstanding

HP: 6 / 94

Life values

MP: 392 / 1524

Magic value

EXP: 42%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-ขั้นเทพ
 UID:  1241   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  121
 โพสต์: 1177 (0)
 สตางค์: 2167  
 ความดี:  140
 เครดิต: 3726
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน50
 ออนไลน์: 262 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-8-20
 เข้าล่าสุด: 2016-8-9
เหรียญ
สมาชิคระดับสูง ไร้นาม
โพสต์เมื่อ 2012-12-3 01:48:01 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แค่นี้พอหรอ ? ปิดให้หมดสิ น้องเอ่ย ประสิท  ปรับเป็น ลดลง  ปิดเมฆ ด้วย
[ÖÁ×ðºì×ê2¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1¼¶]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 4

Rank: 5 - Familiar

HP: 0 / 44

Life values

MP: 42 / 749

Magic value

EXP: 42%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-ตัวจริง
 UID:  406   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 127 (0)
 สตางค์: 467  
 ความดี:  0
 เครดิต: 594
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน30
 ออนไลน์: 70 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-6-4
 เข้าล่าสุด: 2014-6-9
โพสต์เมื่อ 2012-12-3 10:09:43 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ปิดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นอะคับน้องเพือคอมด้วย:)
[ÖÁ×ðºì×ê3¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2¼¶]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 6Rank: 6

Rank: 10 - Outstanding

HP: 8 / 98

Life values

MP: 460 / 1574

Magic value

EXP: 85%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-ขั้นเทพ
 UID:  1394   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 1380 (0)
 สตางค์: 1892  
 ความดี:  0
 เครดิต: 3272
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน50
 ออนไลน์: 123 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-9-9
 เข้าล่าสุด: 2015-4-10
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น สมาชิคเต็มตัว สมาชิคระดับสูง ไร้นาม
โพสต์เมื่อ 2012-12-3 18:27:23 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คอมผมเมพ ไม่ต้องการแบบนี้ผมตั้งแค่ กราฟฟิกเร็วอย่างเดียว ^^
[ÖÁ×ðºì×ê3¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2¼¶]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 6Rank: 6

Rank: 10 - Outstanding

HP: 8 / 98

Life values

MP: 460 / 1574

Magic value

EXP: 85%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-ขั้นเทพ
 UID:  1394   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 1380 (0)
 สตางค์: 1892  
 ความดี:  0
 เครดิต: 3272
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน50
 ออนไลน์: 123 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-9-9
 เข้าล่าสุด: 2015-4-10
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น สมาชิคเต็มตัว สมาชิคระดับสูง ไร้นาม
โพสต์เมื่อ 2012-12-27 21:11:37 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คอมผมเมพ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    55555555+  
[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 1

Rank: 2 - Little

HP: 0 / 11

Life values

MP: 4 / 172

Magic value

EXP: 16%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-น้องใหม่
 UID:  2087   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 12 (0)
 สตางค์: 17  
 ความดี:  0
 เครดิต: 29
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน10
 ออนไลน์: 0 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2013-1-1
 เข้าล่าสุด: 2013-1-8
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น
โพสต์เมื่อ 2013-1-1 09:15:39 |ดูโพสต์ทั้งหมด
:Lนึกว่าเทคเจอร์
[ÖÁ×ðºì×ê2¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [ÖÁ×ð»Æ×ê1¼¶]ÍþÍû¡Ý10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2¼¶]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 5Rank: 5

Rank: 6 - Familiar

HP: 0 / 59

Life values

MP: 92 / 1013

Magic value

EXP: 97%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-มือฉมัง
 UID:  379   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  13
 โพสต์: 278 (0)
 สตางค์: 1028  
 ความดี:  9
 เครดิต: 1341
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน40
 ออนไลน์: 101 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-6-2
 เข้าล่าสุด: 2013-8-13
โพสต์เมื่อ 2013-3-11 21:32:05 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ใบไม่เป๋นก้อน :L:L:L:L:L:L:L
┢┦aΡpy   (๐^.^๐)
[ÖÁ×ðºì×ê3¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2¼¶]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 6Rank: 6

Rank: 10 - Outstanding

HP: 8 / 98

Life values

MP: 460 / 1574

Magic value

EXP: 85%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-ขั้นเทพ
 UID:  1394   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 1380 (0)
 สตางค์: 1892  
 ความดี:  0
 เครดิต: 3272
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน50
 ออนไลน์: 123 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-9-9
 เข้าล่าสุด: 2015-4-10
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น สมาชิคเต็มตัว สมาชิคระดับสูง ไร้นาม
โพสต์เมื่อ 2013-3-15 13:14:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
:L:L:L:L:L:L:L:L
[ÖÁ×ðºì×ê2¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [ÖÁ×ð»Æ×ê1¼¶]ÍþÍû¡Ý10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1¼¶]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1¼¶]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 4

Rank: 6 - Familiar

HP: 0 / 54

Life values

MP: 70 / 953

Magic value

EXP: 40%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-ตัวจริง
 UID:  54   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  34
 โพสต์: 211 (0)
 สตางค์: 497  
 ความดี:  34
 เครดิต: 810
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน30
 ออนไลน์: 159 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-3-26
 เข้าล่าสุด: 2013-3-30
โพสต์เมื่อ 2013-3-16 17:56:09 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาระมีอยู่จริง !

แสดงความคิดเห็น

top  ทำบ้างดีกว่า ฉบับสุดยอด 55+  โพสต์เมื่อ 2013-3-16 18:10:17
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก